miércoles, 23 de noviembre de 2011

Manifest unitari pel 25-N, dia contra la violència de gènere!

Per parlar de violència de gènere creiem que el més coherent és, en primer lloc, saber a què fem al·lusió. De fet, en general, pensem conèixer-ne el significat, però en la pràctica algunes vegades no sabem delimitar fins on ha d’arribar el to d’una conversa, quin ha d’esser el límit del contingut d’unes paraules que fereixen, el de la carícia d’una mà per la qual sentim rebuig i on comença allò que anomenem violència de gènere.
 
Tot just aquesta mateixa confusió entre què és i què no és ens fa veure que la nostra societat té aquest tipus de violència massa arrelada, massa assimilada, massa socialitzada, massa normalitzada… Però, realment, de què estem parlant? L’ONU la defineix com: “tot acte de violència sexista que té com a resultat possible o real dany físic, sexual o psíquic, incloent-hi les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de llibertat, tant si s’esdevé en la vida pública com en la privada”.
 
 
 
D’aquesta manera, la violència de gènere és la punta visible de l'iceberg que constitueix la societat patriarcal en què vivim. No es tracta d’accions irracionals, de persones concretes en moments concrets, no. No són fets aïllats o circumstancials, no. Aquestes accions són el producte d’un problema molt més ampli: la construcció social patriarcal, la nostra encara societat masclista on la violència de gènere només n’és la cara més greu i visible, una dura mostra del caràcter encara imperant d’aquest sistema anacrònic. Tot amb tot, per entendre-la i per poder fer el primer pas per donar-li solució, l’hem de concebre com el que és, com una qüestió estructural de la nostra societat. Perquè, no hem de passar per alt, que el problema de fons no és que un home pegue una dona, -aquesta seria una anàlisi ben simplista-, sinó que quan un home pega una dona ho fa perquè es creu amb poder sobre ella, de dominar-la, de sotmetre-la.
 
 
 
El patriarcat està caracteritzat per atorgar la màxima autoritat social i política a la figura de l'home adult i heterosexual, provocant l'establiment de relacions de dominació d'homes sobre dones, d'homes heterosexuals sobre homosexuals i transsexuals, de pares sobre fills i filles. Aquest sistema sexe-gènere que estableix el patriarcat, i que provoca una divisió sexual del treball reproductiu (dones) i productiu (homes), és doncs un fruit social que predetermina rols i estereotips a seguir. Aquesta socialització del gènere és l'expressió fàctica del que es coneix com patriarcat de consentiment, i és la forma més subtil de perpetuació d'aquest sistema dominat pels homes.
 
 
 
En el benentès que aquests estereotips i rols de gènere vénen definits pels diferents agents socialitzadors: la família, l'escola, la religió, els mitjans de comunicació o la cultura popular, entenem que és des d'ells per on s'han d'introduir els canvis que duguin a la fi de l'opressió de les dones en totes les seves formes més o menys visibles. La violència de gènere, com a expressió més notòria, no és un comportament natural, sinó un comportament après, socialitzat, i que, com a tal, es pot reaprendre, reeducar, resocialitzar. L’eina per fer-ho està a les nostres mans, i la solució n’és l’educació en majúscules. Calen projectes de coeducacció a les escoles, instituts i universitats que potenciïn i garanteixin la igualtat real d'oportunitats, l'eliminació de qualsevol discriminació per raons de sexe, i que sensibilitzin a la comunitat educativa en la perspectiva de gènere. Entre totes hem d'acabar amb la socialització del gènere, i promoure nous models de relacions sexoafectives que es desvinculin dels models tradicionals imposats per una cultura i religions patriarcals.
 
 
 
Per tot el que hem manifestat i, per tant, per a lluitar i alçar la veu contra aquesta societat sexista i patriarcal, el divendres 25 de novembre, ens veiem amb l’obligació d’eixir al carrer, cridar-hi ben fort i fer-ho, sobretot, per aquelles que ja no poden perquè les seues veus han estat anul·lades, apagades, silenciades per un home: algunes, per un temps; altres, per sempre.
 
 
 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
23 de novembre del 2011

lunes, 21 de noviembre de 2011

-Crònica de la vaga d'estudiants del passat 17 de novembre al Maresme:

El passat dijous de 17 de novembre estudiants i membres del professorat universitari d'arreu dels Països Catalans prenien els carrers en motiu de la vaga estudiantil convocada davant el procés de privatització que assetja l'ensenyament català, públic i de qualitat. Les mobilitzacions han materialitzat la resposta a les retallades en educació amb les quals inaugurà aquest curs el govern de Mas-Colell, unes retallades que evidenciaren, juntament amb les primeres conseqüències l'aplicació de Bolonya, la precarietat i les barreres socials que es desitja imposar a estudiants i professors; sempre en benefici del capital privat i l'empresa, que ja comencen a fer-se lloc a les universitats catalanes.

Així doncs, valorem molt positivament l'exitós seguiment de la vaga a universitats i centres de secundària, la conseqüent aturada de classes a bona part dels campus catalans i instituts de Sabadell, el Maresme, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet i Terrassa; i per últim, la demostració de força efectuada per un moviment estudiantil que semblava endormiscat després de les lluites anti-Bolonya, aplegant a més de vint mil persones a la manifestació de Barcelona, un miler a Girona, prop del miler a Mallorca i més de cinc mil manifestants a València. Destaquem, a més, l'important paper que han desenvolupat les assemblees de facultat i institut, espais que han esdevingut els principals centres d'organització i gestió de la vaga i gràcies els quals s'ha pogut assolir un nivell de mobilització multitudinari.

Dit això, recordem que aquesta vaga ha estat només un punt d'inflexió i inici del que serà un curs molt calent; la lluita contra la privatització segueix en peu, i en breus sorgiran noves dates per ocupacions d'aules, facultat i manifestacions.

Com a estudiants del Maresme, considerem un èxit sense precedents la jornada de vaga a la comarca. Gràcies a la coordinació d'un grup d'estudiants provinents d'instituts de Mataró, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Masnou, Prèmia de Mar, Arenys de Mar, Cabrils i Canet, poguérem fer extensiva la realització de la vaga a bona part dels instituts de la comarca, assolint un seguiment gairebé total als batxillerats. La manifestació celebrada el dia de vaga a Mataró, fou la culminació de setmanes de feina de difusió als centres: més d'un centenar de persones van recórrer el tram que separa l'Estació del centre Universitari del Tecnocampus, tot passant pel camí Ral i tallant el trànsit a la rotonda de la Laia l'Arquera durant quinze minuts, mentre s'escenificà una “lliçó informativa” sobre l'efecte de les retallades a l'ensenyament català. Finalment, els bloc va irrompre al Tecnocampus, des d'on es despenjaren dues pancartes donant suport a la vaga, i després d'un torn obert de paraules on es va cridar als assitents a fer continua la mobilització als seus centres potenciant ocupacions d'aules i a seguir coordinats amb la resta de centres de la comarca, es desconvocà la manifestació.
Des del SEPC-IES Jaume Almera, felicitem a tots els participants de la vaga al Maresme, i reiterem en expressar la nostra voluntant en mantenir-nos coordinats per plantar cara a la privatització que amenaça els nostres centres.

Aturem les retallades, Aturem la privatització!
Per un ensenyament públic, popular, de qualitat, antipatriarcal i català,

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans-IES Jaume Almera
Novembre del 2011